Wie zijn wij ?

fr de uk


Wat is Rando-Vélo ?

Carte des itinéraires... Men zou Rando-Vélo (RV) kunnen omschrijven als een netwerk van toeristische fietsroutes. Evenals de verkeersassen voor het gemotoriseerd verkeer verbinden zij verschillende bestemmingen in Wallonië. De RV’s zijn bewegwijzerd met geelblauwe merktekens. Zij gebruiken zoveel mogelijk veilige en autovrije wegen zoals de RAVeL’s (Réseau Autonome des Voies Lentes). Ze zijn vergelijkbaar met de Vlaamse en Nederlandse Lange-Afstandsfietsroutes (LF-routes) en de Duitse Radfernwegen. De meeste van deze routes worden in zogenaamde "topogidsen" beschreven.


Ontstaan en statuten.

Op 8 juni 2000 kwamen de drie stichtende leden van de vereniging bijeen in Namen. Zij ontwierpen de basisteksten van de toekomstige vereniging zonder winstoogmerk met de benaming asbl “Rando-Vélo”. Deze teksten vormden de basis voor de statuten die gepubliceerd werden in het Belgisch Staatsblad van 5 oktober 2000. Een geactualiseerde aanpassing van de statuten werd door de Algemene Vergadering van de vereniging op 27 maart 2004 goedgekeurd en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 10 juni 2004.

Uittreksel van de statuten :


ART. 3 : "L'association a pour objet de faire connaître, promouvoir, encourager et faciliter le tourisme cycliste. Elle poursuit la réalisation de son objet social par tous les moyens adéquats, et notamment par la création et le balisage d'itinéraires touristiques, la diffusion de publications périodiques ou monographiques, la diffusion de topo-guides, l'organisation de réunions, de rassemblements ou d'excursions collectives, la protection de la nature et des sites, ainsi que la défense de la viabilité de tout chemin, sentier ou passage à usage publique, etc."

Volledige tekst van de statuten . (in het Frans - gescand in PDF-formaat)

Beknopte geschiedenis.

2000

 • 29 juin : eerste Algemene Vergadering.
 • 5 octobre : publicatie van de statuten in het Belgisch Staatsblad.

2001

 • ontwerp van het logo.
 • drukken van de eerste folder.
 • uitgave van de eerste topogids : RV2, Hoegaarden – Bouillon, 169 km of 183 km.
 • openen van een domeinnaam voor het Internet: www.randovelo.org.
 • realisatie van de "Overzichtskaart van de LF-routes in België" op schaal 1:250.000, i.s.m. de LF-werkgroep van Grote Routepaden, RAVeL en het Nationaal Geografische Instituut (NGI).
 • 20 octobre : tweede Algemene Vergadering voor het jaar 2001.

2002

 • 31 janvier : erkenning van Rando-Vélo als toeristische vereniging door het Commissariat général au Tourisme.
 • topogids RV7, Bouillon - Visé, 210 km, rolt van de pers

2003

 • uitgave van de topogids RV10, Brussel - Namen, 82,1 of 85,1 km.
  8 mars : derde Algemene Vergadering voor het jaar 2002.
 • mei : uitgave van een promotionele videoband, gemaakt door het Ministère wallon de l’Équipement et des Transports (MET).
 • uitzending van een reportage door de RTBF in het kader van "Télé-tourisme".
 • uitgave van de RV8a, Kluisbergen - Namen, 205,1 km.
 • aanpassing van de statuten, noodzakelijk door de nieuwe wet op de vzw’s de internetsite wordt vertaald in het Nederlands, Engels en Duits

2004

 • 27 maart : 4de Algemene Vergadering voor het jaar 2003.
 • 10 juni: publicatie van de nieuwe statuten in het Belgisch Staatsblad.
 • aanmaak van T-shirts en fluovestjes.
 • uitgave van de vernieuwde LF-overzichtskaart ism de LF-werkgroep, Rando-Vélo, RAVeL en NGI.
 • uitgave van de topogids RV8b, Namen - Groot-Hertogdom-Luxemburg via Luik, 222 km.

2005

 • 9 april: 5de Algemene Vergadering voor het jaar 2004.
 • uitgave van de topogids RVU, Leuven - Louvain-la-Neuve - Gembloers, 57,5 km.
 • samenwerking bij de uitgave van de CD-ROM met fietsroutes van Rando-Vélo, met het gebruik van GPS.

2006

 • uitgave van de topogids RV6, Doornik - Wiltz, via Namen, 330 km.
 • aanpassing van de slagzin Rando-Vélo "Evadez-vous sur les chemins balisés de Wallonie" (vrij vertaald: voel je vrij langs de bewegwijzerde routes in Wallonië) voor het ontwerp van de nieuwe affiche.
 • 25 maart: 6de Algemene Vergadering voor het jaar 2005. Rando-Vélo bestaat 5 jaar!
 • In augustus organiseert Rando-Vélo een vijfdaagse fietsreis tussen Doornik en Wiltz over 370 km.

2007

 • uitgave van de topogids RV1, Brussel - Chimay “Au fil de l’eau”, 125 - 130 km.
 • ...

Wordt lid van RV. Hoe ?